Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
RADHA IS EEN DATINGSITE DIE UITSLUITEND VOOR VOLWASSENEN BEDOELD IS (U MOET MINIMAAL 18 JAAR ZIJN)
De service van Radha is een manier voor volwassenen die vrijgezel zijn om online met elkaar in contact te komen voor een serieuze relatie.
Dit is een overeenkomst tussen u en Radha. Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat u zich als lid aanmeldt bij Radha. Door u aan te melden bij Radha, verkrijgt u een lidmaatschap bij Radha en gaat u akkoord met de voorwaarden en condities uit deze overeenkomst zolang u lid bent. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden, willen wij u vriendelijk verzoeken om u niet aan te melden als lid.
De voorwaarden kunnen op elk moment door Radha gewijzigd worden. In dit geval wordt u op de hoogte gesteld hiervan, zodat u kunt aangeven of u hiermee akkoord gaat of niet.
Door u aan te melden als lid van Radha verklaart u dat u minimaal 18 jaar oud bent.
Zowel u als Radha kan op elk moment uw lidmaatschap bij Radha om welke reden dan ook beeindigen. Dit gaat in nadat de andere partij hier een bericht over heeft ontvangen. Radha is gerechtigd om uw lidmaatschap terstond te beeindigen in geval u zich niet houdt aan de voorwaarden. In geval van misdrijf zullen wij terstond justitiele instanties inschakelen.
Uw lidmaatschap bij Radha is strikt persoonlijk en is uitsluitend bedoeld voor uw eigen gebruik. U mag derden niet autoriseren om gebruik te maken van uw lidmaatschap. Tevens is het verboden om meerdere profielen per lid aan te maken.
Als lid gaat u hiernaast ook met het onderstaande akkoord:
- U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie die u invult bij uw aanmelding of doorgeeft aan andere leden.
- U zult zich op geen enkele wijze schuldig maken aan racisme, bedreigende, aanstootgevende, intimiderende of seksueel getinte opmerkingen naar andere leden.
- U zult bij uw aanmelding op geen enkele manier informatie meegeven waarmee andere leden u direct kunnen benaderen. Dus ook niet in de vrije tekst gedeelten.
- U zult geen materiaal distribueren waar copyrights op rusten.
- U bent de enige persoon die verantwoordelijk is voor de interactie met andere leden van Radha. Radha kan indien gewenst bemiddelen tussen u en andere leden van Radha in geval van conflictsituaties.
VRIJWARING
U verklaart hierbij uitdrukkelijk dat Radha geen enkele aansprakelijkheid voor uw handelen via Radha draagt, waaronder begrepen claims, schades, gevolgschade, onrechtmatig handelen, wetsovertredingen, hoe ook genaamd.
ONLINE INFORMATIE
Radha garandeert op geen enkele wijze dat ledeninformatie correct en/of betrouwbaar zijn. Een lid is zelf volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor de informatie die bij de aanmelding wordt aangeboden. Aangezien u degene bent die uiteindelijk beslist of u in contact wilt komen met een ander lid van Radha op basis van de verstrekte informatie door het betreffende lid, is Radha niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen of schade die geleden wordt doordat u bent afgegaan op de verstrekte informatie door het betreffend lid van Radha
WAARSCHUWING - LEES DIT!
Het is mogelijk dat andere Radha leden (en ongeautoriseerde gebruikers of hackers) bij hun aanmelding aanstootgevende gegevens invoeren. Het is tevens mogelijk dat anderen door ongeautoriseerde toegang bij uw gegevens terecht kunnen komen. Daar het bij Radha niet mogelijk is om expliciete contactgegevens op te geven kan de ongeautoriseerde gebruiker niet in contact met u komen anders dan via uw emailadres. Radha is niet verantwoordelijk voor de informatie die u verschaft bij uw aanmelding. Houdt u scherp in de gaten welke informatie u verschaft bij uw aanmelding.
Radha heeft het recht om het lidmaatschap te beeindigen indien een lid zich niet houdt aan de voorwaarden uit dit document. U en de degene die door Radha zijn geselecteerd bij het matchingsproces zijn de enigen die toestemming moeten geven voor toegang tot het berichtensysteem.
Alle communicatie die na dit moment onderling plaatsvinden en eventuele gevolgen hiervan zijn voor de volledige verantwoordelijkheid van u en het betreffende lid. Radha heeft tevens het recht om inactieve accounts uit te schrijven ten behoeve van de kwaliteitswaarborging.
UW INFORMATIE
Radha zal vertrouwelijk omgaan met uw gegevens en zal alle voorzieningen treffen om uw gegevens op een veilige manier op te slaan en te gebruiken.
KLACHTEN
Indien u klachten heeft over de service van Radha of over andere leden van Radha kunt u dit doorgeven via het emailadres: klachten@radha.nl
BETALING
U heeft een abonnement nodig indien u in contact wenst te komen met andere leden van Radha. Indien u uw lidmaatschap wenst te beeindigen terwijl u nog een abonnement heeft, dan is dit abonnement niet over te dragen naar een ander lid van Radha. Ook is het niet mogelijk om uw resterende abonnementsperiode terugbetaald te krijgen.
AANSPRAKELIJKHEID
In geen geval is Radha aansprakelijk voor geleden verliezen, gemaakte kosten door het gebruik of het niet in staat zijn om de diensten van Radha op de juiste wijze te gebruiken. Desalniettemin zal aansprakelijkheid voor Radha zich in uitzonderingssituaties beperken tot het betaalde bedrag door een lid voor de diensten van Radha.
Radha is niet aansprakelijk ingeval ongeautoriseerde gebruikers of hackers toegang krijgen tot de gegevens van Radha.
HERROEPINGSRECHT
U heeft het recht om uw abonnement binnen 14 dagen na aanschaf te annuleren. Herroepen is alleen mogelijk als u GEEN gebruik heeft gemaakt van de Fullmember privileges van een Radha lidmaatschap.
Op deze overeenkomst is het Nederlandse Recht van toepassing. Alle geschillen uit deze overeenkomst voortkomende, hoe ook genaamd en in welke vorm dan ook zullen worden onderworpen aan de bevoegde Rechter in het Arrondissement Den Haag.Radha.nl is onderdeel van Xena Consultancy, KVK: 39091671 BTW-id: NL001158875B26