Privacy

PRIVACY
Radha.nl verwerkt persoonsgegevens die zij verkrijgt doordat u een account aanmaakt op haar site. Radha.nl vindt het zeer belangrijk dat er zorgvuldig met persoonsgegevens van haar leden wordt omgegaan. Zo zullen uw persoonsgegevens nooit aan derden worden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
U kunt op elk gewenst moment inloggen om de gegevens te controleren die wij voor u geregistreerd hebben. U kunt deze gegevens desgewenst op elk moment wijzigen. Hiervoor kunt u vanaf de voorpagina inloggen om vanuit uw ledenpagina uw gegevens te wijzigen of te verwijderen.
PRIVACY STATEMENT
Als lid van Radha geeft u aan Radha toestemming om uw persoons- en/of verkeersgegevens op te laten nemen in een geautomatiseerd bestand, voor de hieronder genoemde doeleinden.
De verwerking van persoonsgegevens door Radha vindt plaats in het kader van de volgende doelstellingen:
- het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van het matchingsproces waarin uw gegevens worden vergeleken met de gegevens van andere leden teneinde passende matches te vinden
- het verwerken van persoonsgegevens in het kader van het beheer van de relatie tussen Radha en het lid
- management van de technische infrastructuur: waaronder de management van het netwerk en servers en de mogelijkheid van ledenverificatie (verkeersbeheer);
- beantwoorden van vragen en eventuele klachten en het verstrekken van inlichtingen aan leden
- back-ups maken van persoonsgegevens i.v.m. de bovenstaande verwerkingen
Naast de bovengenoemde gegevens worden bij de verwerker van betalingen (Paypal en Stripe) de naam van de klant bij de bankinstelling en de IBAN geregistreerd indien de klant overgaat tot betaling.
Hoe zorgt Radha ervoor dat uw privacy maximaal gewaarborgd wordt?
- Uw voornaam, achternaam, geboortedatum, emailadres en telefoonnummer zijn uitsluitend voor onze eigen administratie bedoeld en zullen derhalve niet te zien zijn door andere leden of bezoekers van Radha. Op de chat van Radha bent u zelf verantwoordelijk voor welke informatie u wenst te delen met uw date. Voor de naamstelling van uw emailadres bent u zelf verantwoordelijk. Indien u in uw emailaccount uw naam heeft gekoppeld, dan zal uw date uw naam zien in de emailuitwisseling met elkaar.
- U gebruikt een gebruikersnaam om uzelf te identificeren. Het is aan u om in het gebruikersnaam uw eigen naam in te vullen of hier een schuilnaam te gebruiken. Wij adviseren om in ieder geval NIET uw achternaam te gebruiken.
- Het is belangrijk dat uw password uitsluitend bij u bekend is. U kunt eventueel uw password regelmatig wijzigen. Zorg er ook voor dat u altijd uitlogt als u klaar bent op Radha.nl.
UW RECHTEN
U kunt te allen tijde uw account opzeggen. Dit doet u door in te loggen en bij de Instellingen te klikken op Account verwijderen of u stuurt ons een mail met het verzoek om uw account te verwijderen. Al uw gegevens worden permanent verwijderd.
Radha maakt gebruik van cookies voor het optimaal functioneren van haar site radha.nl. Meer informatie hierover leest u bij ons cookiebeleid.